Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджено актуальність нормування і стандартизації та створення нових принципів територіального планування та містобудівних рішень для майнових комплексів національної безпеки за умов переходу до нової концепції побудови оборони в Україні, наближеної до світових стандартів, зокрема Північно-атлантичного альянсу.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, стратегічне планування і прогнозування, нормування і стандартизація, концепція військового будівництва, розквартирування військ, the concept of military development, the territorial principle, the quartering of troops
Бібліографічний опис
Михальченко С. В. Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України / С. В. Михальченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 61 (спеціальний). - С. 78-83. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання