Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського

Ескіз

Дата

2020

Автори

Яблонська, Г. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснено огляд науково-художнього видання «Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського», що вийшло з друку в 2019 році, яке присвячене науково-художній діяльності 50-х років ХХ ст. архітектора Д. Н. Яблонського. Надано опис досягнень його діяльності, а саме, обстеження, фіксація та аналіз споруд XVII – XVIII ст. Лівобережної України та Придніпров‘я. Простежено вплив цих матеріалів на науково-дослідницьку роботу інших вчених та на відновлювальнареставраційні роботи пам‘яток доби Українського бароко. Наведена історія репресованого альбому «Порталы в украинской архитектуре», 1955 року видання.

Опис

Ключові слова

українське бароко, стильова течія, еволюція формоутворення, архітектурний малюнок, обміри, декоративне різьблення по тинку, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Яблонська Г. Д. Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 127 - 136. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset