Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва

Ескіз

Дата

2017-11-01

Автори

Чернишев, Денис

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Lira-K

Анотація

Статтю присвячено інтеграції математичних моделей екологічних процесів у геоінформаційні системи моніторингу та еколого-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач обґрунтування змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей ґрунтів та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Отримані результати дозволять підвищити ефективність використання математичних моделей екологічних процесів, розширити аналітичні можливості геоінформаційних систем моніторингу та покращити візуалізацію результатів математичних досліджень при моделюванні напружено-деформованого стану системи «основа – захисна споруда» в широкому діапазоні навантажень, як на етапі будівництва так і на етапі експлуатації. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.

Опис

Ключові слова

біосферосумісна конструкція, зсувна небезпека, організаційно-технологічна надійність, кафедра гідравліки

Бібліографічний опис

Чернишев Д. Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва / Д. Чернишев // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / KNUCA ; editor-in-chief М. Sukach - Kyiv : Lira-K, 2018. - Vol. 1(1). – P. 58-64 - Bibliogr. : 20 titl.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset