Історія еволюції бібліотечного простору

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в результаті дослідження історичного досвіду проектування бібліотек, визначені основні фактори, які впливають на формування простору: інформаційний носій та метод його зберігання, тип бібліотеки, архітектурноконструктивні системи. У період з античних часів і до двадцятого століття прослідкована специфіка еволюції просторової структури бібліотечної будівлі. Наведені приклади закордонного досвіду будівництва бібліотечних споруд
Опис
Ключові слова
бібліотечна будівля, історія еволюції, простір
Бібліографічний опис
Бевз Є. А. Історія еволюції бібліотечного простору / Є. А. Бевз // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 420-426. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання