Верифікація імовірнісної моделі деформації трубопроводу в особливих грунтових умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Пічугін, С. Ф.
Винников, П. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Розглядається використання лінійної моделі деформації ґрунту до оцінки міцності та надійності трубопроводу під час локального замочування лесової просадочної товщі. Проведено верифікацію результатів моделювання з позицій жорсткості трубопроводу. Доведено релевантність гіпотези, що деформації трубопроводу еквівалентні деформаціям ґрунту основи. This paper discusses applying of the soil linear deformation behavior for pipeline strength and reliability estimation in the area of the loess collapsible soil local soaking. Modeling results verification were performed from position of pipeline stiffness. Hypothesis that pipeline deformations are equal to the deformations of the soil base is confirmed.
Опис
Ключові слова
жорсткість трубопроводу, лесова просадочна основа, поздовжні напруження
Бібліографічний опис
Пічугін С. Ф. Верифікація імовірнісної моделі деформації трубопроводу в особливих грунтових умовах / С. Ф. Пічугін, П. Ю. Винников // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 252 - 260. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання