Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується методика дослідження впливу певних факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану (НДС) моделі висотної споруди. Представлена методика дозволяє проаналізувати вплив наступних факторів: випадкової похибки виконання геодезичних робіт; випадкових похибок визначення параметрів ґрунтової основи; випадкової похибки визначення величини крену висотної споруди на результати моделювання та обчислення НДС системи «висотна споруда – ґрунтова основа».
Опис
Ключові слова
споруди висотні, моделювання напружено-деформованого стану, вплив факторів, випадкова похибка
Бібліографічний опис
Кравченко З. М. Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди / З. М. Кравченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 244-253. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання