Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Кравченко, З. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується методика дослідження впливу певних факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану (НДС) моделі висотної споруди. Представлена методика дозволяє проаналізувати вплив наступних факторів: випадкової похибки виконання геодезичних робіт; випадкових похибок визначення параметрів ґрунтової основи; випадкової похибки визначення величини крену висотної споруди на результати моделювання та обчислення НДС системи «висотна споруда – ґрунтова основа».
Опис
Ключові слова
споруди висотні, моделювання напружено-деформованого стану, вплив факторів, випадкова похибка
Бібліографічний опис
Кравченко З. М. Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди / З. М. Кравченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 244-253. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання