Модель оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі Києва

Ескіз

Дата

2016

Автори

Осєтрін, Микола
Дворко, Олексій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Підвищення вимог до функціонування вулично-дорожньої мережі (ВДМ) міста породжує проблему в ефективному функціонуванні елементів мережі – вулиць (доріг) та їх перетинів. Простими перетинами у загальному випадку називають такі, на яких відсутнє регулювання руху за допомогою засобів світлофорної сигналізації. Вони складають близько 40 % всіх вулично-дорожніх перетинів в крупних містах, таких як Київ [3  5]. Тому завдання дослідження ефективного функціонування цих вузлів є актуальним для міста. Провівши аналіз нормативних документів України, було встановлено, що даних, там наведених, недостатньо для оцінки ефективності простих перетинів. Для такої оцінки було запропоновано таксономічний метод, що показує загальний коефіцієнт ефективності за заданим набором критеріїв. Було проведено натурні обстеження простих перетинів центральної зони м. Києва (на листопад 2015 р.), в ході яких було зібрано дані, необхідні для оцінки їх ефективності. На основі цієї оцінки буде дано рекомендації по планувальним рішенням даного типу перетинів.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, вулично-дорожня мережа;, простий перетин;, оцінка ефективності;, критерії ефективності,, таксономічний метод.

Бібліографічний опис

Осєтрін М. Модель оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично - дорожній мережі Києва / М. Осетрін, О. Дворко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, 2016. - №4. - С. 80-88. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset