Актуалізація проблеми варіативного вибору оптимально-пропорційного рішення в процесі архітектурного проектування сучасних комплексів

Ескіз

Дата

2011

Автори

Сьомка, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті детально розглянуто мету і зміст методу пропорціонування в архітектурній композиції і проектуванні. Проведено структурно-пропорційні паралелі між видами формотворення в живій природі і методами перетворень в різнохарактерній архітектурі. Розглянуто питання гармонійності в формотворенні нової архітектури по відношенню до існуючої забудови і проведено відносну класифікацію експериментальних пропорційних систем.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, співвідношення, пропорції, пропорціонування, експериментальні пропорційні системи(ПС), класифікація ПС, види пропорцій, абрис-контур композиції, подібність, біоніка, пропорційний ряд, пропорційна структура, пропорційна система гармонізація композиції, візуальна оцінка композиції

Бібліографічний опис

Сьомка С. В. Актуалізація проблеми варіативного вибору оптимально-пропорційного рішення в процесі архітектурного проектування сучасних комплексів / С. В. Сьомка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 122 - 131. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset