Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk

Ескіз

Дата

2017

Автори

Wysoczański, Walery
Stanisław, Fic

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

We współczesnym świecie występuje intensywna ingerencja antropogeniczna w środowisko naturalne i wywołuje ona zjawisko aktywizacji procesów egzogenicznych. Ogromne straty można zaobserwować na różnego typu budowlach, jak na rysunku1. Przy tym zniszczeniu ulegają domy, budowle przemysłowe, różnego typu drogi, trasy kolejowe, linie elektryczne, rurociągi itp. Osuwiska, lawiny, zaktywizowane trzęsienia ziemi powodują coraz poważniejsze zniszczenia w/w obiektów. Sposobem na zapobieganie efektom tych oddziaływań jest przewidywanie ich przebiegu i zawiadomienie o niebezpieczeństwie: zniszczeń, awarii katastrofy globalnej, etc. Jedną z metod badania dynamiki osuwisk, jak i zjawisk tego typu, mogą być badania akustoreologiczne.

Опис

Ключові слова

akustoreologia,, osuwisko,, naprężenia,, procesy egzogeniczne,, bezpieczeństwo ekologiczne.

Бібліографічний опис

Wysoczański W. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk / W. Wysoczański, F. Stanisław. - Стаття періодики // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. - Київ, 2017. - №6. - С. 74-81. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced