Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Wysoczański, Walery
Stanisław, Fic
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
We współczesnym świecie występuje intensywna ingerencja antropogeniczna w środowisko naturalne i wywołuje ona zjawisko aktywizacji procesów egzogenicznych. Ogromne straty można zaobserwować na różnego typu budowlach, jak na rysunku1. Przy tym zniszczeniu ulegają domy, budowle przemysłowe, różnego typu drogi, trasy kolejowe, linie elektryczne, rurociągi itp. Osuwiska, lawiny, zaktywizowane trzęsienia ziemi powodują coraz poważniejsze zniszczenia w/w obiektów. Sposobem na zapobieganie efektom tych oddziaływań jest przewidywanie ich przebiegu i zawiadomienie o niebezpieczeństwie: zniszczeń, awarii katastrofy globalnej, etc. Jedną z metod badania dynamiki osuwisk, jak i zjawisk tego typu, mogą być badania akustoreologiczne.
Опис
Ключові слова
akustoreologia,, osuwisko,, naprężenia,, procesy egzogeniczne,, bezpieczeństwo ekologiczne.
Бібліографічний опис
Wysoczański W. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk / W. Wysoczański, F. Stanisław. - Стаття періодики // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. - Київ, 2017. - №6. - С. 74-81. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання