Дослідження плівкових теплообмінників для конденсаційних котлоагрегатів індивідуального теплопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені результати досліджень теплообміну при конденсації водяної пари з парогазової суміші в плівковому теплообмінному апараті, розробленому на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури. Отримані залежності для розрахунку такого теплообмінника для глибокої утилізації теплоти відвідних газів котельних установок індивідуального теплопостачання.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, полімерна плівка, економайзер, індивідуальне теплопостачання, котлоагрегат, глибока утилізація теплоти, polymer film, economizer, individual heat supply, boiler plant, deep heat utilization
Бібліографічний опис
Дзюбенко В. Г. Дослідження плівкових теплообмінників для конденсаційних котлоагрегатів індивідуального теплопостачання / В. Г. Дзюбенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 163-168. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання