Дослідження плівкових теплообмінників для конденсаційних котлоагрегатів індивідуального теплопостачання

Ескіз

Дата

2015

Автори

Дзюбенко, В. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені результати досліджень теплообміну при конденсації водяної пари з парогазової суміші в плівковому теплообмінному апараті, розробленому на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури. Отримані залежності для розрахунку такого теплообмінника для глибокої утилізації теплоти відвідних газів котельних установок індивідуального теплопостачання.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, полімерна плівка, економайзер, індивідуальне теплопостачання, котлоагрегат, глибока утилізація теплоти, polymer film, economizer, individual heat supply, boiler plant, deep heat utilization

Бібліографічний опис

Дзюбенко В. Г. Дослідження плівкових теплообмінників для конденсаційних котлоагрегатів індивідуального теплопостачання / В. Г. Дзюбенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 163-168. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset