Оцінка потенціалу енергозбереження при виборі умов живлення мережі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній роботі досліджено вплив умов живлення водопровідної мережі на енергетичні показники її роботи.
Опис
Ключові слова
водопровідна мережа,, умови живлення,, зони недостатнього тиску;, витрата електроенергії.
Бібліографічний опис
Добровольська О. Оцінка потенціалу енергозбереження при виборі умов живлення мережі / О. Добровольська. // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук. - виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, 2018. - №8. - С. 65-67 - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання