Духовність архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Негай, Г. А.
Медончак, О. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються питання психології взаємодії архітектурного середовища і людини, негативні наслідки для неї одноманітності, інформативної бідності та бездуховності архітектури. Ставиться питання про необхідність нормативного підходу до вирішення цих проблем.
Опис
Ключові слова
духовність архітектури, психологічний комфорт, персональний простір, інформативність архітектури, одноманітність архітектурного середовища, зорова інформація, гармонія архітектури
Бібліографічний опис
Негай Г. А. Духовність архітектури / Г. А. Негай, О. Г. Медончак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 140-149. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання