Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Фаренюк, Г. Г.
Маликов, С. В.
Галинский, А. М.
Кривошеев, П. И.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
В статье рассматриваются вопросы использования научно-технического сопровождения, основной целью которого является поддержка на всех стадиях строительства особых и уникальных строительных объектов с отличными от обычных свойствами и параметрами, а также условиями окружающей среды. У статті розглядаються питання використання науково-технічного супроводу, основною метою якого є підтримка на всіх стадіях будівництва особливих і унікальних будівельних об'єктів з відмінними від звичайних властивостями і параметрами, а також умовами навколишнього середовища.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, кафедра організації та управління будівництвом, научно-техническое сопровождение, техническое решение, безопасность
Бібліографічний опис
Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве / Г. Г. Фаренюк, С. В. Маликов, А. М. Галинский, П. И. Кривошеев // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін.-т буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2014. – Вип. 81. – С. 53 – 74. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання