Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Важливою задачею аграрного сектора є збільшення виробництва, розширення асортименту та підвищення якості зелених культур в зимовий та ранньовесняний періоди. Рішенням даної задачі є активнийИрозвиток тепличних господарств. Одна з основних проблем тепличних господарств є занадто високі затрати теплової енергії на підтримання необхідних параметрів мікроклімату. Великі енергозатрати обумовлені підтримкою високої температури та вологості повітря в усьому об‘ємі теплиць. Впровадження інженерних технологій, які забезпечать необхідні для розвитку рослин оптимальні параметри мікроклімату безпосередньо в зонах росту, а за їхніми межами – мінімально допустимі, дозволило б значно зменшити енергозатрати з підтримки мікроклімату порівняно з традиційними системами. Одним із варіантів вирішення даної задачі є організація ізольованих мікрозон з інженерними системами забезпечення мікроклімату. Мікрозони виконуються як стелажні камери зі світлопрозорим легкопідйомним вертикальним огородженням. Були проведені дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур. Дослідження проводилися в спеціально розробленій камері в робочих умовах (натурні дослідження) тепличного комбінату. Обігрів робочої зони здійснювався за допомогою повітряного опалення, шляхом нижньої роздачі нагрітого і зволоженого повітря. При цьому проводилися дослідження температурного поля, поля швидкості і зміни вологості повітря в зоні вирощування рослин і в загальному об’ємі культиваційної споруди. Проведені дослідження дозволили досить точно уявити фізичну модель поширення повітряних струмин і перевірити аналітичні розрахунки щодо внутрішньої моделі поширення струмин, перевірити отримані значення і порівняти їх з теоретичними. За результатами досліджень пропонується інженерна система, яка забезпечить необхідні агротехнологічні вимоги до параметрів мікроклімату безпосередньо в цих камерах. Розрахунки показують можливість значного зниження питомих енерговитрат за рахунок підтримання необхідних параметрів тільки в зоні вегетації зелених культур.
Опис
Ключові слова
кафедра теплотехніки, система опалення, параметри мікроклімату, камера вирощування зелених культур, система отопления, параметры микроклимата, камера выращивания зелёных культур, heating system, microclimate parameters, green crop growing chamber
Бібліографічний опис
Чепурна Н. В. Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур / Н. В. Чепурна, М. А. Кириченко, В. В. Чепурний // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ, 2018. - Вип. 25. - С. 37-43. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання