Визначення залежності між параметрами точкових джерел енергії і параметрами заданих точок енергетичного поля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Ковальов, С. М.
Мостовенко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується розглянути ряд задач, які пов’язано з геометричним моделюванням фізичних полів, що породжуються точковими джерелами енергії. У даному дослідженні показано шляхи вирішення оптимізаційних задач визначення потужностей точкових джерел енергії, що породжують енергетичне поле, та їх розміщення на площині при заданих потенціалах точок цього поля у заданих місцях.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, геометричне моделювання, фізичне поле, джерела енергії, освітлення територій, опалення приміщень, геометрическое моделирование, физическое поле, источники энергии
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Визначення залежності між параметрами точкових джерел енергії і параметрами заданих точок енергетичного поля / С. М. Ковальов, О. В. Мостовенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. Ванін В. В. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 96. - С. 37-42. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання