Характеристики фітопланктону при технології забору і очистки води

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Кузьмич, І. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлюється наявність проблем в спорудах водопостачання, що спричинюються цвітінням поверхневих вод внаслідок інтенсивного розвитку фітопланктонних водоростей в літній період. Наводиться класифікація фітопланктону за розміром та біомасою, а також динаміка його розвитку.
Опис
Ключові слова
проблеми водопостачання, водозабірні споруди, цвітіння води, фітопланктон, синьо-зелені водорості, біомаса та розміри фітопланктону, динаміка розвитку синьо-зелених водоростей, проблемы водоснабжения, водозаборные вооружения, цветение воды, фитопланктон, сине-зеленые водоросли, биомасса и размеры фитопланктона, динамика развития сине-зеленых водорослей, water supply problems, water intake weapons, algal blooms, phytoplankton, blue-green water rose, biomass and the size of phytoplankton, the dynamics of the blue-green hydrogen
Бібліографічний опис
Кузьмич І. С. Характеристики фітопланктону при технології забору і очистки води / І. С. Кузьмич // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т уд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 20. – С. 53 – 65. – Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання