Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделювання за ймовірнісним методом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Довгалюк, В. Б.
Пефтєва, І. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначення та оптимізація параметрів гідродинамічних і масообмінних процесів взаємодії газопилового потоку та зрошувальної рідини в трубах Ветурі є визначальним для забезпечення високої загальної ефективності очищення газів від пилу в скруберах. У статті описані процеси, що відбуваються під час очищення газу від пилу d трубі Вентурі. Запропоновано деталізувати процеси взаємодії пилинок з рідиною в кожному елементі за довжиною труби Вентурі, а також у повітроводі за нею, акцентуючи увагу на найбільш значних її ділянках, за допомогою ймовірнісного методу моделювання масообмінних процесів; розглядати дифузор як місце продовження уловлювання пилу. Наведено формулу для розрахунку ефективності вловлювання пилу в дифузорі, що підвищує точність розрахунків загальної ефективності пиловловлення у скруберах Вентурі. Якщо прийняти дифузор місцем продовження зустрічі, утримання та захоплення пилинок по всій його довжині, це дозволить врахувати велику кількість параметрів процесу в кожному елементі труби Вентурі, оцінити їх вплив на загальну ефективність пиловловлення, оптимізувати найбільш значущі показники, знизити опір труби Вентурі, заощадити витрату рідини і зменшити загальні експлуатаційні витрати на пилоочищення.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляція, очищення газів, труба Вентурі, крапля, пилинка, газорідинний потік, ймовірність події, ефективність пиловловлення, очистка газов, труба Вентури, капля, пылинка, газожидкостный поток, эффективность пылеулавливания, gas purification, Venturi pipe, drop, dust, gas-liquid flow, dust purification efficiency
Бібліографічний опис
Довгалюк В. Б. Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделювання за ймовірнісним методом / В. Б. Довгалюк, І. О. Пефтєва // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 25. - С. 8-12. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання