Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Перелічені параметри, які визначають ресурс. Запропонована методика визначення їх критичних значень, методика розрахунку, яка дозволяє прогнозувати залишковий ресурс фундаментів. The parameters which define the resource are listed. The method of determination of their critical value and engineering calculation method which is used to calculate the remained service life of foundations is proposed.
Опис
Ключові слова
довговічність, ресурс, корозія, бетон, арматура, фундамент
Бібліографічний опис
Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів / П. Т. Матченко, Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 215 - 221. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання