Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Матченко, П. Т.
Матченко, Т. І.
Шаміс, Л. Б.
Первушова, Л. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Перелічені параметри, які визначають ресурс. Запропонована методика визначення їх критичних значень, методика розрахунку, яка дозволяє прогнозувати залишковий ресурс фундаментів. The parameters which define the resource are listed. The method of determination of their critical value and engineering calculation method which is used to calculate the remained service life of foundations is proposed.

Опис

Ключові слова

довговічність, ресурс, корозія, бетон, арматура, фундамент

Бібліографічний опис

Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів / П. Т. Матченко, Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 215 - 221. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset