Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Михайлишин, О. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Анотація: в статті розглянуто основні напрями розвитку теорії архітектурного формотворення у польському храмобудуванні І-ї третини ХХ століття. Проведено аналіз різнохарактерних чинників (суспільного та творчого змісту), що здійснили вирішальний вплив на об’ємно-планувальну структуру та стилістику римо-католицьких костелів.
Опис
Ключові слова
римо-католицький костел, "національний стиль", історизм, модернізм міжвоєнний період, Польща, Волинь
Бібліографічний опис
Михайлишин О. Л. Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 64-75. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання