Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду

Ескіз

Дата

2011

Автори

Михайлишин, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Анотація: в статті розглянуто основні напрями розвитку теорії архітектурного формотворення у польському храмобудуванні І-ї третини ХХ століття. Проведено аналіз різнохарактерних чинників (суспільного та творчого змісту), що здійснили вирішальний вплив на об’ємно-планувальну структуру та стилістику римо-католицьких костелів.

Опис

Ключові слова

римо-католицький костел, "національний стиль", історизм, модернізм міжвоєнний період, Польща, Волинь

Бібліографічний опис

Михайлишин О. Л. Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 64-75. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced