Аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушника

Ескіз

Дата

2015

Автори

Пелевін, Л. Є.
Фомін, А. В.
Мельниченко, Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті представлені розробки конструкції навісок розпушників для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву кусків ґрунту при заглибленні та виглибленні зуба розпушника, що дає змогу зменшити навантаження на ланки навіски та зменшити енергоємність розробки ґрунту. Імпульс рідини відбувається за рахунок конструкції циліндричного золотникового розподільника. Крім того, проведено аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушника в режимі заглиблення.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, землерийна машина, розпушувальне обладнання, навіска робочого органа, імпульсна подача гідрорідини, режим заглиблення, зуб розпушника, землеройная машина, рыхлительное оборудование, навеска рабочего органа, импульсная подача гидрожидкости, режим заглубления, зуб рыхлителя, digging machine, ripping equipment, the hinge of the working body, feed of impulses of the Hydraulic liquid, the mode of penetration, the ripper tooth

Бібліографічний опис

Пелевін Л. Є. Аналіз процесу імпульсної подачі розпушника / Л. Є. Пелевін, А. В. Фомін, Б. Мельниченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : Всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 86. – С. 90-95. – Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset