Історизм в системі архітектури : дуалізм процесу розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті явище історизму в архітектурі проінтерпретовано як частину бінарної пари «історизм в архітектурі» та «стиль в архітектурі» і показано, що обидві частини опозиції перебувають у взаємозв’язку та доповнюють одна одну у процесі розвитку системи архітектури.
Опис
Ключові слова
історизм в архітектурі, стиль в архітектурі, дуалізм розвитку, система архітектури
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Історизм в системі архітектури : дуалізм процесу розвитку / С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 147 - 153. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання