Теоретичні основи взаємодії елементарних робочих органів спеціальних землерийних машин з середовищем

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено теоретичні передумови взаємодії елементарних робочих органів землерийних машин з пластичним середовищем на прикладі занурення штампа в ґрунт шляхом оцінки напружено- деформованого стану середовища при комбінованій дії процесів ущільнення та руйнування. Побудовано поля напружень та зона руйнування, керування якими дозволяє досягти мінімальної роботи руйнування.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, середовище, штамп, напружений стан, зона руйнування
Бібліографічний опис
Кузьмінець М. П. Теоретичні основи взаємодії елементарних робочих органів спеціальних землерийних машин з середовищем / М. П. Кузьмінець // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 74. - С. 3 - 13. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання