Дослідження впливу на нижній б'єф приєднання вертикальної витрати у водопускних спорудах

Ескіз

Дата

2020

Автори

Величко, С. В.
Дупляк, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати експериментального дослідження факторів, що впливають на розподіл швидкостей в трапецеїдальному відвідному каналі за вертикальною шахтою суміщеною з горизонтальною трубою. Окремо розглядалися дві схеми споруди: схема 1 з розташуванням вертикальної шахти на відстані менше 2/3 довжини труби; схема 2 з розташуванням шахти в кінці основної труби. На моделі вивчався розподіл осереднених, поверхневих та придонних швидкостей у відвідному каналі. Дослідження підтвердило теоретичні висновки і виявило, що характер розподілу швидкостей як по вертикалі, так і в плані є функцією глибини води у каналі та швидкості у вихідному перерізі труби і не залежить від співвідношення витрат в горизонтальній трубі і вертикальній шахті, крім випадку розміщення вертикальної труби в кінцевому створі горизонтальної. В результаті математичної обробки експериментальних даних були отримані емпіричні залежності довжини ділянок переформування придонних та поверхневих осереднених швидкостей потоку для різних значень безрозмірного параметра витрати в залежності від наповнення відвідного каналу.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, швидкість потоку, витрата, водопропускна труба, вертикальна шахта, приєднання потоку, трапецеїдальний канал, flow velocity, flow rate, culvert, vertical shaft, joining of flow, trapezoidal channel, скорость потока, расход, водопропускных труб, вертикальная шахта, присоединение потока, трапецеидальный канал

Бібліографічний опис

Величко С. В. Дослідження впливу на нижній б'єф приєднання вертикальної витрати у водопускних спорудах / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 37-48. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset