Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гришин, В. А.
Руденко, С. В.
Гришин, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

У цій роботі розглядаються питання математичного моделювання морських гідротехнічних споруд з використанням сучасних програмних комплексів. In hired the questions of mathematical modeling of marine hydrotechnical building are examined with the use of modern programmatic complexes.

Опис

Ключові слова

гидротехнические сооружения, больверк, математическая модель

Бібліографічний опис

Гришин В. А. Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений / В. А. Гришин, С. В. Руденко, А. В. Гришин // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 55 - 61. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced