Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
У цій роботі розглядаються питання математичного моделювання морських гідротехнічних споруд з використанням сучасних програмних комплексів. In hired the questions of mathematical modeling of marine hydrotechnical building are examined with the use of modern programmatic complexes.
Опис
Ключові слова
гидротехнические сооружения, больверк, математическая модель
Бібліографічний опис
Гришин В. А. Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений / В. А. Гришин, С. В. Руденко, А. В. Гришин // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 55 - 61. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання