Дослідження стадійності фазових переходів в’яжучої системи складу Na2O×AL2O3×6SiO2×20H2O в інтервалі температур 150-1050°С

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Підвищення нормованої межі вогнестійкості будівельних конструкцій до 2 годин в умовах температурного режиму стандартної пожежі можливе за рахунок введення в геоцементні вогнезахисні покриття лужних алюмосилікатних гранул. Гранули, в процесі дегідратації цеолітоподібних і гідрослюдистих фаз в інтервалі температур 150-1050°С, спучуючись сумісно з геоцементною матрицею, забезпечують 70 хв. запас на ділянках кривої нагріву яка паралельна осі часу нагріву, завдяки чому і подовжується час межі вогнестійкості конструкцій.
Опис
Ключові слова
алюмосилікатні гранули, граничний стан, фазовий склад, спучення, алюмосиликатные гранулы, предельное состояние, фазовый состав, вспучивание, aluminosilicate pallets, limit state, phase composition, swelling, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Бібліографічний опис
Дослідження стадійності фазових переходів в’яжучої системи складу Na2O×AL2O3×6SiO2×20H2O в інтервалі температур 150-1050°С / С. Г. Гузій, П. В. Кривенко, А. В. Кравченко, Я. Манак // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю М. Червяков. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 49. – С. 13 – 20. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання