Статистичне моделювання GNSS-вимірювань при створенні геодезичних мереж на геодинамічних полігонах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Анненков, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні підходи до проектування геодезичних мереж для геодезичного моніторингу засобами GNSS-технологій. Запропоновано при проектуванні геодезичних мереж виконувати статистичне моделювання з використанням методу Монте-Карло. На прикладі реальної геодезичної мережі виконано статистичне моделювання GNSS-вимірювань. За результатами вирівнювання модельної GNSS-мережі встановлено, що при значній надлишковості вимірювань базових ліній можна досягти підвищення точності визначення координат пунктів мережі.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, геодезичний моніторинг, статистичне моделювання, GNSS-вимірювання, метод Монте-Карло, коваріаційна матриця, середня квадратична похибка

Бібліографічний опис

Анненков А. О. Статистичне моделювання GNSS-вимірювань при створенні геодезичних мереж на геодинамічних полігонах / А. О. Анненков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 16-28. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced