Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою роботи було проведення аналізу існуючих методів визначення основних параметрів вібропристрою. Здійснювалось це на основі розгляду спільного руху “вібромашина - середовище” за корпускулярною та континуальною моделями. Досліджено вплив основних параметрів на зміну тиску в контактній зоні як ключового параметра при оцінці впливу опору середовища на коливання вібропристрою. Отримані критерії для оцінки ефективності процесу ущільнення бетонної суміші у відривному та безвідривному режимах роботи вібропристрою. Це є аналітичною передумовою для розробки інженерної методики розрахунку машин подібного класу.
Опис
Ключові слова
вібромашина, ущільнення, бетонна суміш, реологічні властивості, корпускулярна модель, континуальна модель, робочий процес, vibration, compaction, concrete mix, rheological properties, corpuscular model, continium model, the working process
Бібліографічний опис
Запривода А. Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь / А. Запривода // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 86. – С. 48 - 53. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання