Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь

Ескіз

Дата

2015

Автори

Запривода, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метою роботи було проведення аналізу існуючих методів визначення основних параметрів вібропристрою. Здійснювалось це на основі розгляду спільного руху “вібромашина - середовище” за корпускулярною та континуальною моделями. Досліджено вплив основних параметрів на зміну тиску в контактній зоні як ключового параметра при оцінці впливу опору середовища на коливання вібропристрою. Отримані критерії для оцінки ефективності процесу ущільнення бетонної суміші у відривному та безвідривному режимах роботи вібропристрою. Це є аналітичною передумовою для розробки інженерної методики розрахунку машин подібного класу.

Опис

Ключові слова

вібромашина, ущільнення, бетонна суміш, реологічні властивості, корпускулярна модель, континуальна модель, робочий процес, vibration, compaction, concrete mix, rheological properties, corpuscular model, continium model, the working process

Бібліографічний опис

Запривода А. Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь / А. Запривода // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 86. – С. 48 - 53. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset