Корпускулярно-кінетична модель механічного руху

Ескіз

Дата

2011

Автори

Клапченко, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питання про доцільність розвитку корпускулярно-кінетичної моделі найпростішої форми руху матерії – механічного руху, в основу якої покладено ймовірнісну інтерпретацію механічного руху макротіл.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, кінетична модель, модель механічного руху, корпускулярно - кінетична модель

Бібліографічний опис

Клапченко В. І. Корпускулярно-кінетична модель механічного руху / В. І. Клапченко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 70 - 75. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset