Корпускулярно-кінетична модель механічного руху

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання про доцільність розвитку корпускулярно-кінетичної моделі найпростішої форми руху матерії – механічного руху, в основу якої покладено ймовірнісну інтерпретацію механічного руху макротіл.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, кінетична модель, модель механічного руху, корпускулярно - кінетична модель
Бібліографічний опис
Клапченко В. І. Корпускулярно-кінетична модель механічного руху / В. І. Клапченко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 70 - 75. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання