Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається дискретно-континуальна модель динамічного розрахунку товстих пластин, побудована на основі методу сил. Зниження вимірності виконується методом “прямих” у поєднанні з методом Бубнова-Гальоркіна Петрова. Для чисельної реалізації та формування матриці впливу використовується дискретна ортогоналізація С.К.Годунова, власні числа та вектори матриць визначаються методом Якобі.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, дискретно-континуальна модель динамічного розрахунку товстих пластин, динамічні впливи, метод Бубнова-Гальоркіна-Петрова, метод “прямих”, дискретна ортогоналізація С.К.Годунова, метод Якобі
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 678 - 687. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання