Системна організація вертикальних домінант міста

Ескіз

Дата

2008

Автори

Осиченко, Г. А.
Нестеровський, Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається проблема композиційної цілісності міст. Системна організація вертикальних домінант міста розглядається як умова формування цілісного відчуття системного об’єкту в суб’єктивному сприйнятті міста людиною . Визначено принципи системної організації вертикальних домінант міста

Опис

Ключові слова

композиція міста, вертикальні домінанти міста, організація системна, цілісність композиційна

Бібліографічний опис

Осиченко Г. А. Системна організація вертикальних домінант міста / Г. А. Осиченко, Д. Нестеровський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 211-219. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced