Системна організація вертикальних домінант міста

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається проблема композиційної цілісності міст. Системна організація вертикальних домінант міста розглядається як умова формування цілісного відчуття системного об’єкту в суб’єктивному сприйнятті міста людиною . Визначено принципи системної організації вертикальних домінант міста
Опис
Ключові слова
композиція міста, вертикальні домінанти міста, організація системна, цілісність композиційна
Бібліографічний опис
Осиченко Г. А. Системна організація вертикальних домінант міста / Г. А. Осиченко, Д. Нестеровський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 211-219. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання