Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядається комбінований метод для розв’язання плоскої задачі теорії пружності (плоска деформація). Він включає ефективний чисельний метод розв’язання крайових задач звичайних диференціальних рівнянь – метод С.К. Годунова, класичний варіант метода «прямих» із застосуванням узагальненого метода Бубнова-Гальоркіна-Петрова для побудови розрахункових рівнянь. Диференціальні рівняння складаються для кожного шару конструкції окремо. Взаємодії між шарами моделюються вертикальними та горизонтальними стержнями заданої жорсткості. Даний підхід враховує взаємне зміщення шарів, обтиснення нормалі та більш точно моделює роботу конструкції.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, побудова розрахункових рівнянь, диференціальні рівняння, метод Бубнова-Гальоркіна-Петрова, плоска задача теорії пружності, розрахунок двошарової пластини
Бібліографічний опис
Левківський Д. В. Сертифікація, як складова маркетингової системи (МС) / Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 48. - С. 261 - 266. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання