Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша

Ескіз

Дата

2013

Автори

Підгорний, О. Л.
Найдиш, А. В.
Конопацький, Є. В.
Верещага, В. М.
Балюба, І. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті запропоновано аналітичний опис загального випадку методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, апарат точкового числення Балюби-Найдиша, метод двох зображень Підгорного

Бібліографічний опис

Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша /О. Л. Підгорний, А. В. Найдиш, Є. В. Конопацький [та ін.] // Прикладна геометрія та інженерна графіка = Applied geometry and graphics : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. Є. Михайленко. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 325 – 332. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset