Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті запропоновано аналітичний опис загального випадку методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, апарат точкового числення Балюби-Найдиша, метод двох зображень Підгорного
Бібліографічний опис
Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша /О. Л. Підгорний, А. В. Найдиш, Є. В. Конопацький [та ін.] // Прикладна геометрія та інженерна графіка = Applied geometry and graphics : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. Є. Михайленко. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 325 – 332. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання