Визначення кількості руху струминних течій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Гумен, О.М.
Довгалюк, В.Б.
Мілейковський, В.О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто підхід до визначення кількості руху у струминних течіях з урахуванням наявності у них великомасштабних вихрових утворень. Одержано рівняння кількості руху для течій, що не є квазіусталеними. Введено поняття усереднюваної течії. Показано, що струминні течії є усереднюваними. Для таких течій визначено поправку на не квазіусталений характер розвитку. Це уточнення дозволяють підвищити ефективність організації повітрообміну в приміщеннях.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, течії струминні, повітрообмін приміщення
Бібліографічний опис
Гумен О.М. Визначення кількості руху струминних течій / О.М. Гумен, В.Б. Довгалюк, В.О. Мілейковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 68 - 75. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання