Науково-аналітичні інструменти розробки корпоративної стратегії інвестиційних та будівельноінжинірингових компаній, груп

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Тугай, О. А.
Лагутін, Г. В.
Поколенко, В. О.
Борисова, Н. О.
Скакун, В. А.
Приходько, Д. О.
Чуприна, Ю. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується модель змісту для пошуку та вибір об’єктів інвестування в такий спосіб, яка на щоб забезпечити раціональний баланс між рівнем відповідності проектів обраній інвестором стратегії та рівнем надійності інвестиційного процесу, що описується в даній моделі за допомогою спеціальної функції „Пріоритет інвестиційної надійності” .
Опис
Ключові слова
об’єкт інвестування, стратегія інвестування, інвестиційна компанія, будівельний об’єкт, функція надійності, характеристики надійності
Бібліографічний опис
Науково-аналітичні інструменти розробки корпоративної стратегії інвестиційних та будівельноінжинірингових компаній, груп / О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 13 - С. 76-81. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання