Пошук національної ідентичності у забудові українського села

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Автор аналізує шляхи повернення архітектури українського села до своїх національних коренів, своєї ідентичності. На основі натурних досліджень та спостережень відслідковуються етапи занепаду і відродження національного, етнічного архітектурного образу сучасного українського села. Окреслюються вектори на відтворення національної ідентичності в архітектурі українського села.
Опис
Ключові слова
сільські хати, ідентичність українського села, національні традиції, типові проекти сільських хат, , орнамент, декор
Бібліографічний опис
Гнесь Л. Б. Пошук національної ідентичності у забудові українського села / Л. Б. Гнесь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 271-279. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання