Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Сівко, Володимир Йосипович
Кузьмінець, Микола Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладена методика розрахунку касетних установок з єдиним віброприводом та визначені раціональні режими ущільнення бетонної суміші.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, пластина, бетон, віброформування, математична модель, пластина, бетон, виброформирование, математическая модель, напряженно-деформированный состояние, plate, concrete, vibroforming, mathematical model, tense-deformed the state, напружено-деформований стан
Бібліографічний опис
Сівко В. Й. Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. – С. 39 - 44. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання