Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем

Ескіз

Дата

2012

Автори

Сівко, Володимир Йосипович
Кузьмінець, Микола Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладена методика розрахунку касетних установок з єдиним віброприводом та визначені раціональні режими ущільнення бетонної суміші.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, пластина, бетон, віброформування, математична модель, пластина, бетон, виброформирование, математическая модель, напряженно-деформированный состояние, plate, concrete, vibroforming, mathematical model, tense-deformed the state, напружено-деформований стан

Бібліографічний опис

Сівко В. Й. Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. – С. 39 - 44. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset