Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п'ятиповерхового будинку

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кошева, В. О.
Гетун, Г. В.
Левківський, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута методика побудови комплексної геометрично-математичної моделі для аналізу та перетворення існуючої п’ятиповерхової будівлі в енергоактивну після капітальної реконструкції. Розглянуті можливості зниження енергоспоживання за рахунок архітектурно-конструктивних, інженерно-технологічних та додаткових сучасних технологічних рішень, що призводять до перетворення існуючої будівлі в енергоактивну з плюсовим балансом енергоспоживання. Запропоновано впровадження сучасних рішень у вигляді встановлення теплових насосів з вертикальним теплообміником, індивідуальних геліоколекторів для підігріву води, сонячних батарей на покрівлі будинку, можливості рекуперації каналізаційних стоків та використання їх тепла. Для візуалізації та аналізу енергоефективності будинку побудовані діаграми САНКЕЙ, що відображають наявність існуючих джерел енергії та можливості їх заміщення після впровадження архітектурно-конструктивних, інженерно-технологічних та сучасних технологічних рішень.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, кафедра опору матеріалів, комплексна модель енерогоефективності, баланс енергоспоживання, енергоактивна будівля, архітектурно-конструктивні рішення, інженерно-технологічні рішення, сучасні технології, діаграма САНКЕЙ, complex model of energy efficiency, energy balance, energy-efficient building, architectural and structural solutions, engineering and technological solutions, modern technologies, SANKEY diagram, комплексная модель енергоефективности, баланс энергопотребления, энергоактивное здание, архитектурно-конструктивные решения, инженерно-технологические решения, современные технологии, диаграмма САНКЕЙ

Бібліографічний опис

Кошева В. О. Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п'ятиповерхового будинку / В. О. Кошева, Г. В. Гетун, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планувіання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 196-204. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced