Модель естетичного сприйняття міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті пропонується модель естетичного сприйняття міського середовища, складена на підставі узагальнення досліджень з вивчення механізмів сприйняття людини. Виділено аспекти естетичного сприйняття
Опис
Ключові слова
естетичне сприйняття, перцептивно-когнітивна система, мікрообраз, макрообраз, мегаобраз (образ світу)
Бібліографічний опис
Осиченко Г. О. Модель естетичного сприйняття міського середовища / Г. О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 263-270. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання