Електрокоагуляційна установка з торцевим електродним блоком

Ескіз

Дата

2012

Автори

Білицька, Н. В.
Гетьман, О. Г.
Паламарчук, О. Ю.
Малько, В. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено інформацію про деякі особливості конструювання експериментальної установки для дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення модельного водного розчину.

Опис

Ключові слова

кафедра гідравліки та водовідведення, анод-катодний блок, торцеві та біполярні електроди, електрод ОРТА, постійний та змінний струм, анод-катодный блок, торцевые и биполярные электроды, электрод ОРТА, постоянный и переменный ток, anoding-cathoding block, vertical and bipolar electrodes, ORTA electrode, direct and alternating current

Бібліографічний опис

Електрокоагуляційна установка з торцевим електродним блоком / Н. В. Білицька, О. Г. Гетьман, О. Ю. Паламарчук, В. Ф. Малько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 19. – С. 66 – 71. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced