Електрокоагуляційна установка з торцевим електродним блоком

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено інформацію про деякі особливості конструювання експериментальної установки для дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення модельного водного розчину.
Опис
Ключові слова
кафедра гідравліки та водовідведення, анод-катодний блок, торцеві та біполярні електроди, електрод ОРТА, постійний та змінний струм, анод-катодный блок, торцевые и биполярные электроды, электрод ОРТА, постоянный и переменный ток, anoding-cathoding block, vertical and bipolar electrodes, ORTA electrode, direct and alternating current
Бібліографічний опис
Електрокоагуляційна установка з торцевим електродним блоком / Н. В. Білицька, О. Г. Гетьман, О. Ю. Паламарчук, В. Ф. Малько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 19. – С. 66 – 71. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання