Системні інтерпретаційні рівні управління складними системами

Ескіз

Дата

2012

Автори

Бондар, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються об’єкти управління як складні ієрархічні системи. Аналізуються можливості управління через інтерпретаційну методологію та її рівні. Визначаються рівні управління та їх взаємозв’язок з інтерпретаційними рівнями.

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, інтерпретація, інтерпретаційні конструктиви, рівні управління рівні інтерпретації, моделі форми, моделі візуалізації, складна ієрархічна система, функціональні елементи, параметри, interpretation, interpretation constrictions, management levels, levels of interpretation, model of form, model of visualization, difficult hierarchical system, functional elements, parametrs

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Системні інтерпретаційні рівні управління складними системами / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 44. - С. 60 - 65. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset