Співвідношення між очікуваною точністю наземного лазерного сканування та вимогами до точності виконання інженерно-геодезичних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано загальний підхід до визначення точності наземного лазерного сканування при виконанні інженерно-геодезичних робіт та виконано порівняльний аналіз точності наземного лазерного сканування та точності інженерно-геодезичних робіт.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, кафедра інженерної геодезії, наземне лазерне сканування, точність, допустиме відхилення, геодезичні роботи
Бібліографічний опис
Катушков В. О. Співвідношення між очікуваною точністю наземного лазерного сканування та вимогами до точності виконання інженерно-геодезичних робіт / В. О. Катушков, Р. В. Шульц, Б. Р. Сосса // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 44. - С. 238 - 248. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання