Мета та завдання курсу «Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання» для студентів спеціальності «архітектура будівель і споруд»

Ескіз

Дата

2012

Автори

Левченко, О. В.
Барабаш, М. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлені передумови впровадження курсу в навчальний процес, поліпшення якості фахового розкриття митця-архітектора від головного проектувальника до головного будівельника. Предметом вивчення курсу є основи тривимірного моделювання і розрахунку архітектурно-будівельних об'єктів, що викладається паралельно з вивченням студентами «Архітектурного проектування» перед виконанням дипломного проекту магістра (спеціаліста).

Опис

Ключові слова

програма, BIM-технології, 3D-моделювання, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Левченко О. В. Мета та завдання курсу «Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання» для студентів спеціальності «архітектура будівель і споруд» / О. В. Левченко, М. С. Барабаш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 187 - 196. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset