Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Хохлін, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті основні положення, припущення та засади розробленої автором деталізованої методики нелінійних статичних розрахунків конструктивних систем на дію сейсміки та значних нерівномірних деформацій на основі методу спектру несучої здатності.

Опис

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, розрахунок конструктивних систем, нерівномірні деформації, метод спектру несучої здатності, захист будівель

Бібліографічний опис

Хохлін Д. О. Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності / Д. О. Хохлін // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 61 (спеціальний). - С. 386-391. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset