Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуті основні положення, припущення та засади розробленої автором деталізованої методики нелінійних статичних розрахунків конструктивних систем на дію сейсміки та значних нерівномірних деформацій на основі методу спектру несучої здатності.
Опис
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, розрахунок конструктивних систем, нерівномірні деформації, метод спектру несучої здатності, захист будівель
Бібліографічний опис
Хохлін Д. О. Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності / Д. О. Хохлін // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 61 (спеціальний). - С. 386-391. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання