Стан збереження історичносформованого житлового середовища у місті Луцьку

Ескіз

Дата

2015

Автори

Абрамюк, І. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті виконано оцінювання стану збереження пам’яток житлової архітектури в м. Луцьку зведених впродовж 20-30-тих років ХХ ст. Виявлено, що в переважній більшості історичний житловий фонд знаходиться у задовільному стані та потребує лише зміцнення конструкцій, оновлення декору та тиньку

Опис

Ключові слова

архітектура житла, фасад, декор, конструктивні елементи, пере пристосування пам’яток архітектури

Бібліографічний опис

Абрамюк І. Г. Стан збереження історичносформованого житлового середовища у місті Луцьку / І. Г. Абрамюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 41. - С. 10-14. - Бібліогр. : 3 назви

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced