Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії

Ескіз

Дата

2012

Автори

Свідерський, Анатолій Тофільєвич
Делембовський, Максим Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена розгляду питань підвищення надійності вібромашин будівельної індустрії. Дослідженню підлягали вібромашини, які працюють в гармонійних та резонансних режимах роботи. Таким чином досліджуючи вібромайданчики необхідно визначити та обґрунтувати вибір розподілів щоб описати отримані експериментальні відмови.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, кафедра кібербезпеки та комп'ютерної інженерії, нормальний розподіл,, логарифмічно нормальний розподіл, експоненціальний розподіл, розподіл Вейбулла, гамма-розподіл, дифузійно-монотонний та дефузійно-немонотонний розподіл, рівномірний розподіл, трикутний розподіл, геометричний і гіпергеометричний розподіл, біноміальний розподіл, розподіл Пуассона, нормальное распределени, логарифмически нормальное распределение, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла, альфа-распределение, бета-распределение, гамма-распределение, диффузионно-монотонный и дефузийно-немонотонный распределение, равномерное распределение, uеометрический и гипергеометрический распределение, биномиальное распределение, распределение Пуассон, normal distribution, lognormal distribution, exponential distribution, Weibull distribution, the distribution of alpha-, beta-distribution, gamma distribution, diffusion-monotone and non-monotone defuziyno-distribution, uniform distribution, triangular distribution, geometric and hypergeometric distribution, binomial distribution, the Poisson distribution

Бібліографічний опис

Свідерський А. Т. Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії / А. Т. Свідерський, М. М. Делембовський // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. – С. 22 - 25. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset