Проблеми та напрямки реконструкції історичних центрів малих населених пунктів Волинського регіону (на прикладі смт Клевань Рівненської області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Казакова, Євгенія
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розвиток та відродження Українського історичного минулого завжди було і залишається актуальною проблемою сьогодення. Велика кількість малих історичних міст Західної частини України знаходяться в занедбаному стані і потребують об’ємно-просторового та функціонального відтворення та оновлення. Насамперед це стосується регенерації історичних центрів малих населених пунктів з метою с творення в них розвинутої інфраструктури, покращення рівня життя, тяжіння туристичних потоків. В роботі розглянуто актуальність даного питання, визначено основні положення та завдання при формуванні оновленого середовища міста.
Опис
Ключові слова
регенерація,, історичний центр міста,, розвиток,, відродження,, реконструкція.
Бібліографічний опис
Казакова Є. Проблеми та напрямки реконструкції історичних центрів малих населених пунктів Волинського регіону / Є. Казакова // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. - Київ, 2017. - №5. - С. 84-91. - Бібліогр. : 18назв.
Зібрання