Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя

Ескіз

Дата

2013

Автори

Кривенко, П. В.
Ковальчук, О. Ю.
Грабовчак, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

Визначено особливості впливу кальційвміщуючих компонентів, лужних складових і пластифікуючих добавок на швидкість протікання процесів структуроутворення лужних золовмісних цементів і властивостей штучного каменя на їх основі.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, зола, лужні цементи, кальційвміщуючі компоненти, пластифікуючі добавки, зола-унос, щелочные цементы, кальцийсодержащие компоненты, пластифицирующие добавки, fl y ash, alkali activated cements., calcium-containing components, plasticizing admixtures

Бібліографічний опис

Кривенко П. В. Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя / П. В. Кривенко, О. Ю. Ковальчук, В. В. Грабовська // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 49. – С. 21 – 27. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced