Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Визначено особливості впливу кальційвміщуючих компонентів, лужних складових і пластифікуючих добавок на швидкість протікання процесів структуроутворення лужних золовмісних цементів і властивостей штучного каменя на їх основі.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, зола, лужні цементи, кальційвміщуючі компоненти, пластифікуючі добавки, зола-унос, щелочные цементы, кальцийсодержащие компоненты, пластифицирующие добавки, fl y ash, alkali activated cements., calcium-containing components, plasticizing admixtures
Бібліографічний опис
Кривенко П. В. Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя / П. В. Кривенко, О. Ю. Ковальчук, В. В. Грабовська // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 49. – С. 21 – 27. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання