Чинники й умови формування школи українського монументального мистецтва та її зв’язок з архітектурою (кін. ХІХ - поч. ХХ століття)

Ескіз

Дата

2020

Автори

Артеменко, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

у статті висвітлюється тема зародження нового напрямку в історії українського образотворчого мистецтва та архітектури кінця ХІХ - початку ХХ століття – українського модерну, чинники та умови його формування. Досліджується фактор появи різніх шкіл та об‘єднань українського монументального мистецтва, архітектурних бюро та ательє, становлення нових художніх засад в мистецтві та архітектурі. Також аналізується роль конкретних особистостей, художників та архітекторів, творчість та життєвий шлях яких, має важливий вплив не тільки на українське мистецтво, а й на становлення національної самосвідомості в цілому. Аналізуються фактори впливу, психологічні та філософські аспекти мистецтва, враховуючи соціально-політичне становище на Україні та її географічну нецілістність. Розглядаються питання розробки різних авторських підходів у створенні нових стилістично-абстрактних образів у живописі, що в свою чергу стало основою формування та зародження нових поглядів на мистецтво та культуру в цілому. Визначаються характерні особливості у творах образотворчого мистецтва та в архітектурі українського модерну. Просліджуємо типологію у проектуванні різних архітектурних будівель з використанням елементів декоративно-прикладного мистецтва у зовнішньому та внутрішньому декорі

Опис

Ключові слова

монументальне мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, український модерн, український народний стиль, раціоналістичний модернізм, гуцульська сецесія, кафедра рисунку і живопису

Бібліографічний опис

Артеменко Г. О. Чинники й умови формування школи українського монументального мистецтва та її зв’язок з архітектурою (кін. ХІХ - поч. ХХ століття) / Г. О. Артеменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 3 - 16. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced