Проблеми розрахунку опору теплопередачі нахилених світлопрозорих конструкцій

Ескіз

Дата

2014

Автори

Злоба, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні методики розрахунку опору теплопередачі нахилених світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Виконано порівняльний аналіз між українськими та європейськими методиками розрахунку. Обґрунтовано необхідність проведення теплових випробувань світлопрозорих огороджувальних конструкцій для різного положення в просторі, з метою удосконалення методів розрахунку.

Опис

Ключові слова

світлопрозорі огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, енергозбереження

Бібліографічний опис

Злоба В.В. Проблеми розрахунку опору теплопередачі нахилених світлопрозорих конструкцій / В.В. Злоба // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 101 - 106. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset