Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На шельфі Чорного моря існують структури різної генези – акумулятивні та тектонічні. Висвітлено основні діагностичні та відмінні риси локальних структур тектонічного і акумулятивного походження. Розглянуто вплив хвильових процесів на структури осадочного походження.
Опис
Ключові слова
Акумулятивні та тектонічні структури,, північно-західний шельф Чорного моря
Бібліографічний опис
Половка С. Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки / С. Половка // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. - №5. - С. 3-7. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання