Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки

Ескіз

Дата

2017

Автори

Половка, Сергій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На шельфі Чорного моря існують структури різної генези – акумулятивні та тектонічні. Висвітлено основні діагностичні та відмінні риси локальних структур тектонічного і акумулятивного походження. Розглянуто вплив хвильових процесів на структури осадочного походження.

Опис

Ключові слова

Акумулятивні та тектонічні структури,, північно-західний шельф Чорного моря

Бібліографічний опис

Половка С. Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки / С. Половка // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. - №5. - С. 3-7. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced